Český Kynologický Svaz

ZKO č. 097 Frýdlant nad Ostravicí

Poplatky/výcvik

KURZ 1. - Výcvik základní ovladatelnosti psa – určeno pro začátečníky
Trvání: 12 lekcí (tři měsíce) Cena: 1 000 Kč
Absolvování tohoto kurzu je v případě zájmu podmínkou pro přijetí za člena naší organizace.
Nově příchozí zkušení psovodi (např. z jiných organizací), kteří mají zájem o vstup do naší organizace tento kurz nemusí absolvovat. Pouze je zde povinnost zaplatit cenu tohoto kurzu jako vstupní poplatek pro přijetí za člena naší organizace.
KURZ 2. - Výcvik poslušnosti psa – určeno pro mírně pokročilé
Trvání: 12 lekcí (tři měsíce) Cena: 1 000 Kč
Absolvování tohoto kurzu je podmínkou pro začínající psovody stát se členy organizace. KURZ 2. je určen jako pokračování KURZU 1. Je určen pro ty, kteří cítí potřebu v základním výcviku dále pokračovat a ještě více se zdokonalit v základním výcviku se psem.
Roční poplatky členů organizace (popřípadě hostů):
1. Členský příspěvek: 1 000 Kč Člen bez psa nebo s jedním psem
Členský příspěvek: 1 200 Kč Člen se dvěma a více psy
Členský příspěvek: 700 Kč Mládež bez omezení počtu psů
2. Mimořádný příspěvek: 500 Kč Fond na zakoupení pozemku cvičiště - obrany, mimořádné výdaje
3. Brigádnický poplatek: 1 000 Kč V případě odpracování 20 brigádnických hodin se převádí na následující rok. V případě neprovádění brigádnické činnosti v daném roce záloha propadá nebo se na následující rok doplatí zůstatková hodnota neodpracovaných brigádnických hodin tj. 50 Kč/hod. Tohoto poplatku jsou zproštěni pouze členové, kteří jsou daný rok bez psa a neprovádějí výcvik.
4. Poplatek za odkládací box: 300 Kč Pro zájemce z řad členů organizace.
Platba výše uvedených poplatků na následující rok se musí provést nejpozději do 31.12. danného roku! V případě nezaplacení poplatků v tomto termínu je členství v ZKO ukončeno.
Ostatní poplatky:
5. Poplatek za hostování:
200 Kč/měsíc nebo 2 000 Kč/rok
Pro členy jiných základních organizací či chovatelských klubů, kteří nejsou našimi členy.
6. Poplatek na zkoušku: 250 Kč Platí pro členy naší organizace. Členové cizích ZKO v rámci ČKS platí 300 Kč, členové jiných organizací a chovatelských klubů platí 350 Kč. Poplatek se vybírá ihned po vyhlášení termínu zkoušky.
V případě nenastoupení psovoda na zkoušku poplatek propadá ve prospěch organizace. Poplatek se vrací v případě prokazatelného onemocnění psa nebo psovoda, háraní se za nemoc nepovažuje.

Výcvikové dny

  • pondělí 13:00 - 19:00 skupina pokročilí (Martin Kohut, Karel Cviček)
  • úterý 14:00 - 17:00 skupina pokročilí (Pavel Červenka)
  • středa 14:00 - 20:00 skupina pokročilí (Martin Kohut, Karel Cviček)
  • čtvrtek 14:00 - 17:00 skupina pokročilí (Pavel Červenka)
  • pátek 14:00 - 20:00 skupina pokročilí (Martin Kohut, Karel Cviček)
  • sobota 16:30 pokročilí, duben-listopad - skupinové cvičení, stopy (manž. Doupalovi)
  • nedělě 9:00 - 14:00 skupina pokročilí (Helena Molková, Dalibor Chamrád)

(v prac. dny dle dohody s výcvikáři)

  • zájemci o základní výcvik se mohou přijít domluvit přímo na cvičiště
  • podmínkou pro přijetí je platné očkování, nutno doložit očkovacím průkazem