Český Kynologický Svaz

ZKO č. 097 Frýdlant nad Ostravicí

Příspěvky/výcvik

VÝCVIKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST

Neučíme psy, učíme jejich majitele, jak správně vést a cvičit svého psa.
Cvičte svého psa, dokud je čas!

Výcvikové kurzy vznikly proto, že začala vzrůstat poptávka zodpovědných majitelů psů po možnostech získání „vzdělání“ pro svého psa. Lidé si začali uvědomovat, že pouze vychovaný pes neobtěžuje své okolí a je pro všechny příjemným společníkem. V našich kurzech se může každý majitel naučit svému psu porozumět a pod odborným vedením naučit psa základní ovladatelnosti, socializaci – chování psa ve společnosti ostatních lidí i psů, i napravit jeho špatné návyky. Nejčastěji se setkáváme s problémem přivolání. Majitel se bojí pejska pustit, protože by na zavolání nepřišel a je to pro psa i okolí nebezpečné. Když ho nemůže pustit, tak ho nemůže ani naučit, aby na zavolání přiběhl, a pes i majitel se tak dostávají do „začarovaného kruhu“.

V našem oploceném výcvikovém areálu pejskovi žádné nebezpečí nehrozí. V malých skupinách (max. 6 – 7 pejsků) získá Váš pes i psí kamarády. Naučí se zcela nenásilnou formou, jak se mezi ostatními psy chovat. Po dohodě se můžete přijít i nezávazně podívat.

Do kurzů je možné se přihlásit v průběhu celého roku. Deset lekcí - 1x týdně cena 1 500,- Kč. Do 18ti let cena 750,- Kč. Kurzy jsou vhodné pro všechna plemena psů, včetně malých (miniaturních) plemen. Lekce jsou přizpůsobovány a rozdělovány dle věku psů a velikosti plemen.

Přihlašovací formulář na základní kurz poslušnosti

Na první lekci si nezapomeňte vzít s sebou platný očkovací průkaz či pas psa, bezpečný obojek (ne postroj) a vodítko (nikoliv vypouštěcí – tzv. “flexi” vodítko), oblíbenou hračku psa (předmět na aportování), odměny pro psa – to, co skutečně moc miluje, sportovní oděv (počítejte s tím, že Váš pejsek na Vás může z radosti vyskočit nebo může být mokro), dále bezpečnou, nejlépe sportovní obuv a hlavně dobrou, optimistickou náladu. U psů se sklonem k agresivitě nezapomeňte na bezpečnost ostatních psích „spolužáků“, případně na bezpečnost lidí i Vaši, a přibalte mu s sebou do „školy“ také bezpečný náhubek. Před započetím lekce je zapotřebí vyvenčit svého psa, bezpodmínečně mimo kterýkoli cvičební prostor. V případě, že pes přesto vykoná potřebu v některém z uvedených prostor, je psovod povinen bez upozornění exkrement uklidit.

Po úspěšném zvládnutí lekcí, je možnost pokračování v následujícím kurzu a přípravy psa ke složení základních zkoušek – ZZO, ZOP, BH.

V případě nepřítomnosti lekce propadá. Omluva je možná v závažných situacích (vážné onemocnění psa nebo majitele, úmrtí v rodině apod.). Pokud se účastník kurzu 2x bez omluvy nedostaví, bude z kurzu vyloučen. V případě dlouhodobého přerušení kurzu, je nutné kurz dochodit do konce kalendářního roku.

V areálu je nutné dodržovat Vnitřní řád ZKO Frýdlant n/O.

Rezervace míst do lekcí a bližší informace Vám podá:

Lenka Onderková
mobil: 605 007 537
e-mail: lenyseko@seznam.cz

Roční příspěvky členů organizace (popřípadě hostů):
1. Členský příspěvek: 1 000,- Kč Člen bez psa nebo s jedním psem
Členský příspěvek: 1 200,- Kč Člen se dvěma a více psy
Členský příspěvek: 500,- Kč Mládež bez omezení počtu psů
2. Mimořádný příspěvek: 500,- Kč Fond na zakoupení pozemku cvičiště - obrany, mimořádné výdaje
Mimořádný příspěvek: 250,- Kč Mládež - fond na zakoupení pozemku cvičiště - obrany, mimořádné výdaje
3. Brigádnický příspěvek: 1 000,- Kč V případě odpracování 20 brigádnických hodin se převádí na následující rok. V případě neprovádění brigádnické činnosti v daném roce záloha propadá nebo se na následující rok doplatí zůstatková hodnota neodpracovaných brigádnických hodin tj. 50,- Kč/hod. Tohoto příspěvku jsou zproštěni pouze členové, kteří jsou daný rok bez psa a neprovádějí výcvik.
4. Brigádnický příspěvek: 500,- Kč Mládež
5. Příspěvek za odkládací box: 300,- Kč Pro zájemce z řad členů organizace.
Platba výše uvedených příspěvků na následující rok se musí provést nejpozději do 31.12. danného roku! V případě nezaplacení příspěvků v tomto termínu je členství v ZKO ukončeno.
Ostatní příspěvky:
6. Příspěvek za hostování:
300,- Kč/měsíc nebo 3 000,- Kč/rok
Pro členy jiných základních organizací či chovatelských klubů, kteří nejsou našimi členy.
7. Příspěvek na zkoušku: 300,- Kč Platí pro členy naší organizace. Členové cizích ZKO v rámci ČKS platí 350,- Kč, členové jiných organizací a chovatelských klubů platí 400,- Kč. Příspěvek se vybírá ihned po vyhlášení termínu zkoušky.
V případě nenastoupení psovoda na zkoušku příspěvek propadá ve prospěch organizace. Příspěvek se vrací v případě prokazatelného onemocnění psa nebo psovoda, háraní se za nemoc nepovažuje.

Číslo účtu ZKO: 1683687319/0800
"Děkujeme za podporu kynologického spolku"

Výcvikové dny

  • úterý 14:00 - 17:00 skupina pokročilí (Pavel Červenka)
  • středa 14:00 - 20:00 skupina pokročilí (Kamila Kunzová, Juraj Kováč)
  • čtvrtek 14:00 - 17:00 skupina pokročilí (Pavel Červenka)
  • pátek 14:00 - 20:00 skupina pokročilí (Kamila Kunzová, Juraj Kováč)
  • sobota 16:30 pokročilí, duben-listopad - skupinové cvičení, stopy (manž. Doupalovi)
  • nedělě 9:00 - 14:00 skupina pokročilí (Helena Molková, Dalibor Chamrád)

(v prac. dny dle dohody s výcvikáři)

  • zájemci o základní výcvik se mohou přijít domluvit přímo na cvičiště
  • podmínkou pro přijetí je platné očkování, nutno doložit očkovacím průkazem