Český Kynologický Svaz

ZKO č. 097 Frýdlant nad Ostravicí

Poplatky/výcvik

VÝCVIKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST

Neučíme psy, učíme jejich majitele, jak správně vést a cvičit svého psa.
Cvičte svého psa, dokud je čas!

Výcvikové kurzy vznikly proto, že začala vzrůstat poptávka zodpovědných majitelů psů po možnostech získání „vzdělání“ pro svého psa. Lidé si začali uvědomovat, že pouze vychovaný pes neobtěžuje své okolí a je pro všechny příjemným společníkem. V našich kurzech se může každý majitel naučit svému psu porozumět a pod odborným vedením naučit psa základní ovladatelnosti, socializaci – chování psa ve společnosti ostatních lidí i psů, i napravit jeho špatné návyky. Nejčastěji se setkáváme s problémem přivolání. Majitel se bojí pejska pustit, protože by na zavolání nepřišel a je to pro psa i okolí nebezpečné. Když ho nemůže pustit, tak ho nemůže ani naučit, aby na zavolání přiběhl, a pes i majitel se tak dostávají do „začarovaného kruhu“.

V našem oploceném výcvikovém areálu pejskovi žádné nebezpečí nehrozí. V malých skupinách (max. 6 – 7 pejsků) získá Váš pes i psí kamarády. Naučí se zcela nenásilnou formou, jak se mezi ostatními psy chovat. Po dohodě se můžete přijít i nezávazně podívat. Budete-li sebou mít psa, nezapomeňte si s sebou vzít platný očkovací průkaz / pas psa, bezpečný obojek a vodítko, u agresivních psů také bezpečný náhubek.

Do kurzů je možné se přihlásit v průběhu celého roku. Deset lekcí - 1x týdně cena 1 000,- Kč. Do 18ti let cena 500,- Kč. Kurzy jsou vhodné pro všechna plemena psů, včetně malých (miniaturních) plemen. Lekce jsou přizpůsobovány a rozdělovány dle vhodného věku psů a velikosti plemen.

Na první lekci si nezapomeňte vzít s sebou platný očkovací průkaz či pas psa, bezpečný obojek (ne postroj) a vodítko (nikoliv vypouštěcí – tzv. “flexi” vodítko), oblíbenou hračku psa (předmět na aportování), odměny pro psa – to, co skutečně moc miluje, sportovní oděv (počítejte s tím, že Váš pejsek na Vás může z radosti vyskočit nebo může být mokro), dále bezpečnou, nejlépe sportovní obuv a hlavně dobrou, optimistickou náladu. U psů se sklonem k agresivitě nezapomeňte na bezpečnost ostatních psích „spolužáků“, případně na bezpečnost lidí i Vaši, a přibalte mu s sebou do „školy“ také bezpečný náhubek. Před započetím lekce je zapotřebí vyvenčit svého psa, bezpodmínečně mimo kterýkoli cvičební prostor. V případě, že pes přesto vykoná potřebu v některém z uvedených prostor, je psovod povinen bez upozornění exkrement uklidit.

Po úspěšném zvládnutí lekcí, je možnost pokračování v následujícím kurzu a přípravy psa ke složení základních zkoušek – ZZO, ZOP, BH.

V případě nepřítomnosti lekce propadá. Omluva je možná v závažných situacích (vážné onemocnění psa nebo majitele, úmrtí v rodině apod.). Pokud se účastník kurzu 2x bez omluvy nedostaví, bude z kurzu vyloučen. V případě dlouhodobého přerušení kurzu, je nutné kurz dochodit do konce kalendářního roku.

V areálu je nutné dodržovat Vnitřní řád ZKO Frýdlant n/O.

Rezervace míst do lekcí a bližší informace Vám podá:

Kováč Juraj
mobil: 605 887 905
e-mail: bubuhs@seznam.cz

Roční poplatky členů organizace (popřípadě hostů):
1. Členský příspěvek: 1 000,- Kč Člen bez psa nebo s jedním psem
Členský příspěvek: 1 200,- Kč Člen se dvěma a více psy
Členský příspěvek: 700,- Kč Mládež bez omezení počtu psů
2. Mimořádný příspěvek: 500,- Kč Fond na zakoupení pozemku cvičiště - obrany, mimořádné výdaje
3. Brigádnický poplatek: 1 000,- Kč V případě odpracování 20 brigádnických hodin se převádí na následující rok. V případě neprovádění brigádnické činnosti v daném roce záloha propadá nebo se na následující rok doplatí zůstatková hodnota neodpracovaných brigádnických hodin tj. 50,- Kč/hod. Tohoto poplatku jsou zproštěni pouze členové, kteří jsou daný rok bez psa a neprovádějí výcvik.
4. Poplatek za odkládací box: 300,- Kč Pro zájemce z řad členů organizace.
Platba výše uvedených poplatků na následující rok se musí provést nejpozději do 31.12. danného roku! V případě nezaplacení poplatků v tomto termínu je členství v ZKO ukončeno.
Ostatní poplatky:
5. Poplatek za hostování:
200,- Kč/měsíc nebo 2 000,- Kč/rok
Pro členy jiných základních organizací či chovatelských klubů, kteří nejsou našimi členy.
6. Poplatek na zkoušku: 250,- Kč Platí pro členy naší organizace. Členové cizích ZKO v rámci ČKS platí 300,- Kč, členové jiných organizací a chovatelských klubů platí 350,- Kč. Poplatek se vybírá ihned po vyhlášení termínu zkoušky.
V případě nenastoupení psovoda na zkoušku poplatek propadá ve prospěch organizace. Poplatek se vrací v případě prokazatelného onemocnění psa nebo psovoda, háraní se za nemoc nepovažuje.

Výcvikové dny

  • pondělí 13:00 - 19:00 skupina pokročilí (Martin Kohut, Karel Cviček)
  • úterý 14:00 - 17:00 skupina pokročilí (Pavel Červenka)
  • středa 14:00 - 20:00 skupina pokročilí (Martin Kohut, Karel Cviček)
  • čtvrtek 14:00 - 17:00 skupina pokročilí (Pavel Červenka)
  • pátek 14:00 - 20:00 skupina pokročilí (Martin Kohut, Karel Cviček)
  • sobota 16:30 pokročilí, duben-listopad - skupinové cvičení, stopy (manž. Doupalovi)
  • nedělě 9:00 - 14:00 skupina pokročilí (Helena Molková, Dalibor Chamrád)

(v prac. dny dle dohody s výcvikáři)

  • zájemci o základní výcvik se mohou přijít domluvit přímo na cvičiště
  • podmínkou pro přijetí je platné očkování, nutno doložit očkovacím průkazem