Český Kynologický Svaz

ZKO č. 097 Frýdlant nad Ostravicí

Akce pro rok 2023

Konání Akce Popis
06.01. 17:00 Novoroční večírek
14.01. 10:00 Výšlap na Ondřejník pozvánka
21.01. 08:30 VII. ročník závodu Frýdlantský trhač propozice
17.02. 17:00 Členská schůze Pozvánka na členskou schůzi.
Program:
 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti za rok 2022
 4. Jednotlivé zprávy členů výboru
 5. Diskuse ke zprávám, různé
 6. Usnesení a závěr
04.03. 08:30 VII. ročník závodu Frýdlantský trhač propozice
30.03. 19:00 Výborová schůze Program:
 1. Sledované úkoly
 2. Zpráva z jednání KV a předsedů ZKO
 3. Informace o proběhlých akcích
 4. Plánované akce - závody, zkoušky
 5. Různé
22.04. 09:00 Memoriál J. Kaštovského, XXVII. ročník
13.05. 08:00 Zkoušky Zkoušky dle NZŘ a MZŘ
Vedoucí zkoušek: Dalibor Chamrád
Rozhodčí: Vladislav Glogar
Figurant: Radek Kurtin
20.05. 16:00 Smažení vaječiny
27.05. 08:00 Zkoušky Zkoušky dle KJ Brno
10.06. 08:00 Výstava kníračů – pronájem areálu
09.07. 12:00 Výborová schůze
Program
 1. Sledované úkoly
 2. Žádosti o členství
 3. Informace o proběhlých akcích
 4. Plánované akce - závody, zkoušky
 5. Různé
19.08. 09:00 Závod kurzistů Pozvánka
02.09. 16:00 Poprázdninové posezení
09.09. 08:00 Zkoušky Zkoušky dle NZŘ a MZŘ
Vedoucí zkoušek: Kamila Kunzová
Rozhodčí: Vladimír Košťál
Figurant: Radek Kurtin
02.10. 15:00 Výborová schůze
Program
 1. Sledované úkoly
 2. Informace o proběhlých akcích
 3. Plánované akce - závody, zkoušky
 4. Žádosti o členství
 5. Pronájmy
 6. Dotace
 7. Různé
28.10. 08:00 Zkoušky Zkoušky dle NZŘ a MZŘ
Vedoucí zkoušek: Irena Doupalová
Rozhodčí: Jan Macoszek
Figurant: Radek Kurtin
04.11. 08:30 Frýdlantská stopa, VIII. ročník
10.12. 10:00 Předvánoční setkání - vařonka