Český Kynologický Svaz

ZKO č. 097 Frýdlant nad Ostravicí

Akce pro rok 2023

Konání Akce Popis
06.01. 17:00 Novoroční večírek
14.01. 10:00 Výšlap na Ondřejník pozvánka
21.01. 08:30 VII. ročník závodu Frýdlantský trhač propozice
17.02. 17:00 Členská schůze Pozvánka na členskou schůzi.
Program:
  1. Zahájení
  2. Volba návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti za rok 2022
  4. Jednotlivé zprávy členů výboru
  5. Diskuse ke zprávám, různé
  6. Usnesení a závěr
04.03. 08:30 VII. ročník závodu Frýdlantský trhač propozice
22.04. 09:00 Memoriál J. Kaštovského, XXVII. ročník
20.05. 16:00 Smažení vaječiny
10.06. 08:00 Výstava kníračů – pronájem areálu
19.08. 09:00 Závod kurzistů
02.09. 16:00 Poprázdninové posezení
04.11. 08:30 Frýdlantská stopa, VIII. ročník
10.12. 10:00 Předvánoční setkání - vařonka