Český Kynologický Svaz

ZKO č. 097 Frýdlant nad Ostravicí

Akce pro rok 2020

Konání Akce Popis
11.01. 09:30 Výšlap na Ondřejník
18.01. 08:30 V. ročník závodu Frýdlantský trhač V.ročník klubového závodu Frýdlantský trhač
29.01. 16:00 Výborová schůze Program:
1) Představení nových členů ZKO
2) Příspěvek Hely Molkové
3) Kontrola úkolů - Vnitřní řád
3) Proběhlé akce
4) Program rozvoje venkova
5) Zajištění členské schůze
6) Ostatní
14.02. 17:00 Členská schůze Pozvánka na schůzi
Program:
1.Zahájení, volba návrhové komise
2.Zpráva o činnosti za rok 2019
3.Zpráva ekonoma
4.Zpráva hospodáře
5.Zpráva revizní komise
6.Zpráva výcvikáře
7.Schválení Vnitřního řádu
8.Předání průkazů novým členům
9.Diskuse, různé
10.Usnesení a závěr
03.05. 10:00 Výborová schůze Program:
1) Kontrola sledovaných úkolů 2) Proběhlé akce
3) Plánované akce a změny termínů zrušených akcí
5) Zkoušky 16. 5. 2020 dle IGP, NŘ - zajištění
6) Omezení vydaná vládou - výcvikové dny
7) Různé
23.05. 14:00 Smažení vaječiny Pozvánka
08.07. 17:45 Výborová schůze Program:
1) Představení nových zájemců o členství v ZKO
2) Kontrola sledovaných úkolů
3) Shrnutí proběhlých akcí
4) Plánované akce
5) Určení nových termínů neproběhlých akcí
6) Temíny letních brigád
7) Různé
15.08. 09:00 Brigáda Brigáda
05.09. 16:00 Poprázdninové posezení ke stažení
12.09. 09:00 Memoriál J. Kaštovského, XXIV. ročník ke stažení
26.09. 08:00 Výstava a bonitace kníračů
12.10. 18:30 Výborová schůze Program:
1) Kontrola sledovaných úkolů
2) Shrnutí proběhlých akcí
3) Plánované akce
- Zajištění konání zkoušek 28. 10. 2020
- Zajištění a projednání pravidel závodu Frýdlantská stopa
4) Projednání návrhu na osvětlení cvičiště
5) Různé
07.11. 08:30 Frýdlantská stopa, VI. ročník
13.12. 10:00 Předvánoční setkání - vařonka