Český Kynologický Svaz

ZKO č. 097 Frýdlant nad Ostravicí

Akce pro rok 2018

Konání Akce Popis
07.01. 10:00 Výborová schůze Program:
1/ Kontrola sledovaných úkolů
2/ Prezentace a zhodnocení akcí od minulého výboru
3/ Výšlap na Ondřejník
4/ Frýdlantský trhač
5/ Členská schůze
6/ Různé
13.01. 09:30 Výšlap na Ondřejník
20.01. 08:30 3.ročník závodu Frýdlantský trhač
16.02. 17:00 Členská schůze
03.03. 08:00 Seminář a prolongace figurantů
04.03. 08:00 Seminář a prolongace figurantů
28.04. 09:00 Memoriál J.Kaštovského, XXII.ročník
12.05. 14:00 Smažení vaječiny
09.06. 08:00 Výstava kníračů
20.10. 08:30 Frýdlantská stopa, IV. ročník
28.12. 17:00 Vánoční/novoroční večírek