Český Kynologický Svaz

ZKO č. 097 Frýdlant nad Ostravicí

Akce pro rok 2024

Konání Akce Popis
05.01. 17:00 Novoroční večírek
13.01. 10:00 Výšlap na Ondřejník
03.02. 08:30 VIII. ročník závodu Frýdlantský trhač
16.02. 17:00 Volební členská schůze
Program:
 1. Zahájení, volba komisí mandátové, volební a návrhové
 2. Zpráva o činnosti organizace za rok 2023
 3. Zpráva ekonoma
 4. Zpráva hospodáře
 5. Zpráva revizní komise
 6. Vyhodnocení zkoušek a nejlepšího psa ve výkonu roku 2023
 7. Předání průkazů novým členům
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Volba nového výboru, KRK a delegátů na Krajskou konferenci, seznámení s výsledkem voleb členskou schůzi
 10. Diskuze
 11. Usnesení a závěr
25.02. 10:15 Jak vystavovat psa
17.03. 13:30 Výborová schůze
Program:
 1. Úkoly
 2. Informace o proběhlých akcích
 3. Plánované akce
 4. Různé
20.04. 09:00 Memoriál J. Kaštovského, XXVIII. ročník
08.05. 08:00 Zkoušky Zkoušky dle NZŘ a MZŘ
Vedoucí zkoušek: Dalibor Chamrás
Rozhodčí: Vladimír Košťál
Figurant: Radek Kurtin
18.05. 16:00 Smažení vaječiny
08.06. 08:00 Výstava, bonitace kníračů
09.06. 09:00 Stopařský seminář II.
16.06. 08:00 Zkoušky Zkoušky dle NZŘ a MZŘ
Vedoucí zkoušek:
Rozhodčí: Vladislav Glogar
Figurant:
31.08. 16:00 Poprázdninové posezení
07.09. 09:00 Závod kurzistů
02.11. 08:30 Frýdlantská stopa, IX. ročník
08.12. 10:00 Předvánoční setkání - vařonka