Český Kynologický Svaz

ZKO č. 097 Frýdlant nad Ostravicí

Akce pro rok 2019

Konání Akce Popis
12.01. 09:30 Výšlap na Ondřejník Novoroční výšlap
13.01. 10:00 Výborová schůze Program:
1/ Kontrola sledovaných úkolů
2/ Prezentace a zhodnocení akcí od minulého výboru
3/ Frýdlantský trhač 4. roč., zajištění
4/ Volební členská schůze, zajištění
5/ Různé
19.01. 08:30 Frýdlantský trhač IV.ročník klubového závodu Frýdlantský trhač
12.02. 17:00 Výborová schůze Program:
1/ Prezentace a zhodnocení akcí od minulého výboru
2/ Příprava volební členské schůze
3/ Různé
15.02. 17:00 Volební členská schůze Program volební členské schůze
27.04. 09:00 Memoriál J.Kaštovského XXIII.ročník klubového závodu
25.05. 14:00 Smažení vaječiny
08.06. 08:00 Výstava kníračů
19.10. 08:30 Frýdlantská stopa V.ročník klubového závodu
15.12. 10:00 Předvánoční setkání-vařonka
18.12. 17:00 Vánočně/novoroční večírek