Český Kynologický Svaz

ZKO č. 097 Frýdlant nad Ostravicí

Akce pro rok 2020

Konání Akce Popis
11.01. 09:30 Výšlap na Ondřejník
18.01. 08:30 V. ročník závodu Frýdlantský trhač V.ročník klubového závodu Frýdlantský trhač
29.01. 16:00 Výborová schůze Program:
1) Představení nových členů ZKO
2) Příspěvek Hely Molkové
3) Kontrola úkolů - Vnitřní řád
3) Proběhlé akce
4) Program rozvoje venkova
5) Zajištění členské schůze
6) Ostatní
14.02. 17:00 Členská schůze Pozvánka na schůzi
Program:
1.Zahájení, volba návrhové komise
2.Zpráva o činnosti za rok 2019
3.Zpráva ekonoma
4.Zpráva hospodáře
5.Zpráva revizní komise
6.Zpráva výcvikáře
7.Schválení Vnitřního řádu
8.Předání průkazů novým členům
9.Diskuse, různé
10.Usnesení a závěr
25.04. 09:00 Memoriál J. Kaštovského, XXIV. ročník
23.05. 14:00 Smažení vaječiny
06.06. 08:00 Výstava kníračů
05.09. 16:00 Poprázdninové posezení
07.11. 08:30 Frýdlantskástopa, VI. ročník
13.12. 10:00 Předvánoční setkání - vařonka